Версія для друку
П'ятниця, 01 серпня 2014 00:00

Структурні підрозділи апарату райдержадміністрації

Апарат районної державної адміністрації

 

Керівник апарату – Ващук Ольга Петрівна , т.5 04 86 

 

Сектор управління персоналом – Митчик Сергій Степанович, т.23761, 
 Email : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Основні завдання сектору:

Основними завданнями сектору управління персоналом є реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному органі; забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом; забезпечення організаційного розвитку державного органу; добір персоналу державного органу; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих територіальних органах; документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Здійснює організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації та проводить перевірки виконання на території району Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади.
Проводить за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки діяльності управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів рад з питань, що належать до компетенції відділу, вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів, надає їм необхідну допомогу в межах і порядку, встановлених законодавством.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців - Лесик Василь Іванович, т.50491,
Email : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Основні завдання відділу:
Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території району.
Складення та уточнення списків виборців.

 

Головний спеціаліст з питань документування управлінської інформації – Слюсар Оксана Миколаївна , факс 50486      

e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Основні завдання
Основними завданнями є здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату.

 

Головний спеціаліст з питань контролю Самородова Наталія Сергіївна , факс 50486      

e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Основні завдання
Основними завданнями є забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату.

Відділ юридичної роботи, з питань запобігання і протидії корупції, інформаційної політики та роботи із зверненнями громадян – Сорочук Валентина Володимирівна ,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., vpol@kamadm.gov.ua
Основні завдання відділу: 
Основними завданнями юридичного відділу апарату райдержадміністрації є організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства, підтримка постійного зв’язку з партіями та громадськими об’єднаннями, одержання інформації щодо їх діяльності, її узагальнення та аналіз. Посилення взаємодії органів влади з політичними партіями, громадськими організаціями та формуваннями, підготовка необхідних матеріалів щодо використання потенціалу громадських організацій у вирішенні соціально-економічних проблем району, інформаційне забезпечення внутрішньої політики в районі, сприяння діяльності засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення), надання їм інформаційної та методологічної допомоги у висвітленні питань діяльності органів державної влади.

 

Головний спеціаліст – головний бухгалтер – Павлючук Галина Семенівна,

Головний спеціаліст – бухгалтер – Тихонюк Оксана Євгенівна

e-mail: buh@kamadm.gov.ua
Основні завдання:
Основними завданнями  є організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності райдержадміністрації  та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю .

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з питань цивільного захисту  – Головейчук Валерій Іванович 

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні завдання сектору: 
Основними завданнями сектору  є планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.
Координація діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи. Розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період, реалізація державної політики в галузі цивільного захисту населення на території району. Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій


Управління, відділи і структурні підрозділи РДА

 

Сектор регіонального розвитку –   Нікітчук Олександр Лук’янович, т. 2-30-68  

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,  agro@kam.adm.gov.ua 

Основні завдання сектору: 
Основними завданнями сектору є реалізація державної та регіональної економічної політики, сприяння комплексному соціально-економічному розвитку району, удосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків, проведення державної політики в галузі ціноутворення, організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб, економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району, здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування, забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

 

Управління соціального захисту населення – Демидюк Максим Максимович , т. 5-05-09    e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні завдання управління: 
Основними завданнями управління є забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення, удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місце­вого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.
У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання.
Забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території. 

Відділ фінансів – Бортнійчук Валерій Герасимович т./ф.23984 
e-maile: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Основні завдання відділу: 
Основними завданнями відділу є підготовка проекту і організація виконання бюджету, реалізація державної фінансової , бюджетної та податкової політики на території району, підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення, розробка пропозицій по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, забезпечення дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.

 

Відділ житлово-комунального господарства та будівництва апарату – Чосік Орина Петрівна e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Основні завдання відділу: 
Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та будівництва на території району. 
Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства,  виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення. 
Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх виконанням.

 

Сектор містобудування та архітектури – Должко Сергій Валерійович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,  
Основні завдання сектору: 
Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району. 
Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури.

Відділ освіти, молоді та спорту – Пась Віктор Іванович, т./ф. 23186, 2 33 48 , м.Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 8
e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Основні завдання відділу:
Основними завданнями відділу є реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів.
Розробка та  виконання програм економічного і соціального розвитку району з питань молоді, фізкультури та спорту, координація роботи з питань молодіжної політики, спорту та кооперування коштів місцевих бюджетів, а також громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій, за їх згодою, на здійснення молодіжних і фізкультурно-спортивних програм. Підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів, організація проведення досліджень становища дітей та молоді.

 

Сектор культури –   Сидорчук Євгенія Кіндратівна , т.23660, м.Камінь-Каширський, пл..Культури,1,  

Email : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Основні завдання сектору: 
Основними завданнями відділу є реалізація державної політики в галузі культури у відповідності до “Основ законодавства України в галузі культури”, управління на території району закладами, установами і організаціями культури, що належать до комунальної власності, координації діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності.
Здійснення в установленому порядку та існуючої системи в галузі культури кадрової політики, пов’язаної із розстановкою, навчанням і раціональним використанням кадрового потенціалу в інтересах реалізації державної політики в галузі культури в районі.

 

Служба у справах дітей та сіім’ї –                                , т.2 26 26

 e-mail: ssdkamadm@ukr.net
Основні завдання служби:
Основними завданнями служби є реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніх.
Визначення пріоритетних напрямів у справі неповнолітніх, їх соціальному захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх
Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту неповнолітніх, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них.

Архівний відділ – Соловей Алла Юріївна , т.23340 , м.Камінь-Каширський, вул..Шевченка, 8

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Основні завдання відділу:
Основними завданнями відділу є реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району.
Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства.Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

 

Відділ з питань надання адміністративних послуг –Яцук Наталія Андріївна, т. 2-22-52

e-mail: dozvil@kamadm.gov.ua 
Основними завданнями відділу є організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання, забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Переглядів 11629 Останнє редагування Вівторок, 16 червня 2020 09:43

Схожі матеріали